Afhentning og Levering af paller indenfor 24 timer i hele Danmark

Vi holder åben trods corona - Men vi tager hensyn til vore kunder - Aktiver her og se yderligere

Ved ordre inden kl.13.00 - Levering førstkommende hverdag.

Aktiver link og se mere om privat handel         Butikkens åbningstider

Salg / Køb: Billige Træpaller - Plastpaller - Pallerammer

Odense Palledepot opkøber brugte træpaller, plastpaller og pallerammer

SØG: - Paller, Pallerammer og Palletanke
Det er nu muligt at finde vore paller og pallerammer ved søgning på Google, enten det drejer sig om træpaller, plastpaller, specialpaller, eller det drejer sig om pallerammer. Der kan også søges på varenumre vedr. vore produkter.

Søg på Google:   Paller / (nr)  -  Pallerammer / (nr)  -  Palletanke mv.
       

Google Business.site med info om Odense Palledepot A/S

Se yderligere om Åbningstider og Rutevejledning mv.:Info

DS-mrk. paller - DS-mrk. 1/2-paller - DS-mrk. 1/4-paller

Opkøb af emballage

Helt i TOP med Odense Palledepot A/S

 Kontakt Odense Palledepot - Vi opkøber emballage: Træpaller - Plastpaller - Pallerammer - Palletanke

Opkøb af træ-emballage og plast-emballage - Odense Palledepot opkøber træ-emballage og plast-emballage: Træpaller, Plastpaller, Pallerammer og Palletanke (væskebeholdere) fra såvel virksomheder som private.

Træemballage omfatter paller og pallerammer - Vi efterlyser fx EUR-paller, DS-paller og EUR-pallerammer mv. som Odense Palledepot A/S gerne opkøber.

Plastemballage omfatter div. forskeligge paller - Eksempelvis kan det dreje sig om kvart-plastpaller, halv-plastpaller og hel-plastpaller, hvor H1 plastpaller tillige er en efterlyst vare. Nævnte varer vil Odense Palledeopt gerne opkøbe fra potentielle sælgere.

Afhentning af varer/ emballage fra sælger - Når der er indgået em aftale med sælger om salg af brugte træpaller, plastpaller mv., afhenter Odense Palledepot disse opkøbte varer iht. aftale herom med sælger. Ofte vil afhentning af træ- og plastemballage kunne ske fra dag til dag.


Handel med Private og Erhverv

Helt i TOP med Odense Palledepot A/S

Træ- og plastemballage siden 1982 - I mere end 35 år har Odense Palledepot A/S solgt og leveret transportemballage til danske forbrugere.
Foruden salg af nyt og brugt emballage til erhvervsvirksomheder og private forbrugere, opkøber virksomheden fortsat brugt træemballage og plastemballage. Kontakt Odensee Palledepot A/S vedr. eventuel salg at plast- og træemballage. Vi tilstræber hurtig afhentning overalt i Danmark.

Hurtig levering af transportemballage - Ring til Odense Palledepot inden kl. 13.00 og modtag varer førstkommende hverdag. Vi leverer til tiden i hele Danmark, når der er tale om brofast forbindelse til leveringsadressen. Odense Palledepot ser frem til din henvendelse.
Transportemballage omfatter såvel træprodukter som plastprodukter. Odense Palledepot sikrer hurtig leverance, såfremt det drejer sig om transportemballage, der lagerføres.

Varer leveres til aftalte tider - Leveringstiden for modtagelse af varer efter et varekøb er oftest en væsentlig faktor for såvel erhvervsvirksomheder som private. Odense Palledepot sikrer overholdelse af tidsmæssige aftaler i forbindele med distribuering af varer, herunder ved afhentning af varer.
Vi sikrer stabil varetransport via SDL - Schou-Danielsen Logistik A/S, som løbende sikrer, at tidsmæssige aftaler overholdes.

Vejledning forinden køb af varer - Forud for potentiel varekøb af plast- og/ eller træemballage vil Odense Palledepot gerne bistå med råd og vejledning, så kunden sikres et brugbart grundlag at vurdere ud fra inden eventuelt køb.


Billige træpaller, plastpaller og pallerammer

Helt i TOP med Odense Palledepot A/S

Nye paller og pallerammer til levering - Nye paller kan eksempelvis omfatte EUR-paller/ euro-paller, DS-mrk. paller og EUR-engangs-paller. Levering af fx nye EUR-paller og DS-mrk. paller omfatter hel-paller, halv-paller og kvart-paller. Det skal også nævnes, at engangs-paller forekommer i flere varianter. Endvidere kan vi også levere EUR-pallerammer og DS-mrk. pallerammer.

Brugte paller og pallerammer til levering - Vi kan levere brugte DS-mrk. paller, brugte EUR-paller, brugte EUR-engangs-paller og brugte EUR-pallerammer i det omfang, at disse lagerføres.
Kontakt Odense Palledepot A/S og forhør nærmere om mulige leveringstider angående brugte paller, engangs-paller. hel-paller, 1/2-paller, 1/4-paller og brugte pallerammer.

Træemballage uden giftig imprægnering - Vore træpaller og træpallerammer indeholder ingen form for giftig imprægnering i form af trykimprægnering, vakuumimprægnering eller på anden måde behandlet og tilført fungicider (svampegift).

Salg af varer til Private og Erhverv - Vi kan levere nye eller brugte varmebehandlede DS-mrk. paller, EPAL-paller/ EUR-paller, EUR-engangs-paller, special-paller og pallerammer.
Brugte paller, special-paller og pallerammer kan vi levere i det omfang, disse lagerføres. Foruden nævnte træpaller har vi et stort udvalg af nye og brugte plast-paller

Billige paller, pallerammer og palletanke - Odense Palledepot har gennem årene formået at levere gode varer til billige priser. Vi kan således sælge træ-paller, plast-paller, pallerammer og palletanke til favorable og billige priser.

Køb af emballage fra Private og Erhverv - Odense Palledepot A/S står gerne som køber, når kunden ønsker afhændelse af div. træpaller, herunder 1/2-paller, 1/4-paller, engangs-paller og pallerammer, foruden vi også køber plastpaller. Angående aktuelle palletyper se også efterfølgende.

Se også varekategorier for emballage

Varmebehandling af træemballage

Helt i TOP med Odense Palledepot A/S

Varmebehandling efter ISPM-15 standarden - Ny træemballage er varmebehandlet iht. ISPM-15 kravene for at kunne honorere kravene i forbindelse med transport af fx fødevarer, hvor mikroorganismer herved slås ihjel.
Træemballage, herunder paller og pallerammer, bliver opvarmet til mindst 56 grader i mindst 30 minutter, når der varmebehandles iht. ISPM-15 kravene. Yderligere oplysninger om varmebehandling kan ses via Miljø- og Fødevareministeriets specifikationer.
Se yderligere om ISPM-15 og varmebehandling af træprodukter ved Miljø- og Fødevareministeriet.

ISPM-15 mærkning for dansk træemballage

ISPM-15 mærkning for dansk produceret træemballage

Dette mærke på træemballage er garantien for, at produktet et behandlet mod planteskadegørere.
Virksomhedens firecifrede registreringsnummer skal angives.
Træemballage kan være mærket med "HT" - varmebehandlet ved konventionel opvarming i varmerum.
Eller træemballage kan være mærket med "DH" - varmebehandlet ved dielektrisk opvarming.

Krav: Varmebehandling af træemballage - Anvendelsesområder vedr. varmebehandling og fremstilling, reparation og genfremstilling af træemballage der opfylder behandlings- og mærkningsnormerne i den gældende internationale plantesundhedsstandard ISPM nr. 15 (FAO) - Se Bekendtgørelse her.

Møblering med træpaller

Helt i TOP med Odense Palledepot A/S

Mange anvendelsesmuligheder med træpaller - Ikke kun til brug når det drejer sig om varetransport. Med paller kan man skabe et helt særligt interiør, når det drejer sig om møblering, eller det drejer sig om udstillingspodier.

Vore træprodukter er miljøvenlige og giftfrie - Odense Palledepot A/S kan levere miljøvenlige og velegnede træprodukter, når det det drejer sig om anvendelse af paller og pallerammer til indendørs brug.

Sorte pallerammer til plantekasser i haven - Drejer det sig fx om sorte plantekasser, kan Odense Palledepot A/S levere velegnede sorte plantekasser til haven.


Inspiration med paller til møblering i erhver og bolig

LINK      Video-indslag fra DR.dk - forvandling til sofa
LINK BOLIUS udtaler sig her om brugen af paller
LINK idenyt har forslag til møblering med paller
LINK Fantasifuld anvendelse af paller fra goerdetselv.dk
Link: Albers Interiør & Design Albers - Interiør & Design - Pernille Albers


Træemballage kontra Plastemballage

Helt i TOP med Odense Palledepot A/S

Levnedsmiddelindustrien siger plastemballage - Det er tidligere oplyst, at kun plast-paller er hygiejnegodkendte, når det drejer sig om transport af fx fødevarer. Trods dette forhold har forskningen senest peget på, at træpaller er mere hygiejniske end plast-paller, når det drejer sig om brugen af transportemballage i forbindelse med fragt og opbevaring af levnedsmidler.

Fyrretræspaller sammenlignet med plastpaller - Fyrretræspaller er i laboratorieforsøg blevet sammenlignet med plastpaller ved normal brug hos en kødproducent igennem fire uger. Efter fire uger var mængden af bakterier blevet målt. Det viste sig, at antallet af bakterier på træpallerne var mindre end på plastpallerne til trods for, at plastpallerne rutinemæssigt var blevet rengjorte.

Tidligere myter om bakterier på træemballage - Det har tidligere været nævnt, at bakterierne på træemballage blev suget ned i træet og levede videre. Det er en påstand som ikke holder. På fx fyrretræ viste det sig, at bakterierne såvel på overfladen som nede i træet var nedbrudt.

Forsøg med forskellige træarter og polyethylen - Der blev lavet forsøg med poppel, bøg og ahorn. Ved disse træarter viste det sig, at bakterierne set over tid trods alt blev nedbrudte. Og yderligere skulle det vise sig, at polyethylen kom ind på sidstepladsen som det mindst velegnede materiale, hvor bakterierne blot levede videre, såfremt en effektiv rengøring og desinfektion blev undladt.

KONKLUSION: Forsøg i laboratorium og praksis - Resultatet af de tyske forsøg viste, at såfremt der anvendes tørt træ til træemballage, vil træ til enhver tid være lige så hygiejnisk, som det vil være at anvende plast til emballage. Hvor længe myndighederne stadig vil favorisere plastpaller frem for træpaller til brug i sammenhæng med levnedsmidler er et ubesvaret spørgsmål indtil videre.
- Se yderligere på: træ.dk

- Mange fordele ved plastpaller


Paller, pallerammer og palletanke - Kontakt Odense Palledepot A/S


Salg og Køb i hele Danmark af Paller og Pallerammer

SDL er en stabil distributør for Odense Palledepot A/S

Hurtig levering  -  Rette kvalitet  -  Attraktive priser


Vi løber alt hvad vi kan, så du sikres træpaller og /eller plastpaller til rette tid
Med venlig hilsen Odense Palledepot A/S


Helt i TOP med Odense Palledepot A/SDMI-vejrudsigt DK       DR-Nyheder      TV guide      kalender      Google+      facebook

erik@odense-palledepot.dkErik Henriksen, indehaver - Bredingsgyden 10 - 5250 Odense SV - Tlf: 65 96 76 00
Leverandør til kvalitetsbevidste forbrugere